Cesta přijetí vlastní jedinečnosti vede k dávání sebe sama druhým

Tato cesta byla pro mě hlubokou a náročnou zkušeností a dlouho jsem si myslela, že to tak mám jen já sama. Ale pak se mi dostala do ruky kniha „Život milovaných dětí“ od Henri J. M. Nouwena a pochopila jsem, že jako jedna z mnoha procházím od přijetí sebe sama a vlastní jedinečnosti až k darování se druhým.

Chci ti především říct, že jsi milován, a chci především doufat, že ta slova uslyšíš v té něžnosti a síle, jíž je láska schopna. Mým jediným přáním je, aby tato slova pronikla každý kout tvé bytosti: „Jsi milován“.
(Henri J. M. Nouwen)

Bytostně jsem si uvědomila, že jsem milovaná ne proto, jaká jsem a kým jsem, ale proto že JSEM.

A ještě o něco vyšší level je, nejen si uvědomit, že jsem milovaná, ale také se milovanou stát a cítit se tak!!

STÁT SE MILOVANOU JE CELOŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, protože nás vždycky bude někdo přesvědčovat o opaku.

Henri J. M. Nouwen tuto cestu popisuje v několika krocích, které jsem si prošla vlastním životem.

 • BÝT VZAT
  Můj první krok na cestě duchovního života.

  Byla jsem vzata, vyvolena, předurčena …. jsem jedinečná v očích toho, který si mě vyvolil (Bůh, Vesmír – říkej si tomu, jak chceš.).

  Ještě než jsem si toho všimla já, si někdo všiml mě a mé jedinečnosti a touží mě více poznat a zamilovat si mě! Úžasné zjištění!!

Oči lásky tě vidí jako cenného, nekonečně krásného člověka, jako někoho, kdo má věčnou hodnotu.
Když volí láska, volí s dokonalou citlivostí pro jedinečnou krásu toho, kdo je vyvolen, a volí tak, že se nikdo další nemusí cítit vyloučen.

(Henri J. M. Nouwen)

Přijmout svoje vyvolení bylo jako nechat v sobě zažehnout světlo, které s tímto poselstvím zářilo, kamkoliv jsem přišla.

 • BÝT POŽEHNÁN
  Nestačilo ale, abych byla jen vzata = vyvolena. Stále dokola jsem potřebovala slyšet, že jsem i trvale požehnaná.

  Způsob, jak naslouchám požehnání je naslouchání sebe sama ve svém nitru. Hodiny a hodiny tichého naslouchání vlastnímu jemného hlasu v nitru ti dá jistotu, že jsi požehnaná …Snáze věříš, že jsi k ničemu, než že jsi požehnaná! Stále si své požehnání utvrzuj v nitru!

  Uvědomění si toho, že jsem požehnaná, mi dalo sílu žehnat druhým.
 • BÝT LÁMÁN
  Připadáš si někdy zlomená, v bolesti, v zoufalství?

  Být zlomen je přirozenou součástí našeho života. Způsob, jakým jsem zlomená o mně vypovídá něco jedinečného.

  Prvním krokem k uzdravení není potlačit bolest a zlomení, ale přijmout ho! Obejmout své zlomení a přijmout, že je mou součástí stejně jako to, že jsem vyvolená a požehnaná. Jenom potom můžu svoje lámání vnímat ne jako prokletí, ale jako požehnání.
 • BÝT DÁVÁN

Teprve dáváním se vysvětluje, že nejsme vyvoleni, požehnáni a zlomeni sami pro sebe, že všechno, co žijeme, má konečný význam v tom, že to žijeme pro druhé.

Naše lidství plně rozkvétá v dávání.
(Henri J. M. Nouwen)

Moje vyvolení, přijetí požehnání a zlomení mě otevřelo hlubšímu sdílení mého života dáváním naděje. Máš-li zářit pro druhé, musíš projít křtem ohně.

Tak tedy, nechť se tak stane!
ZVU TĚ NA TUTO DOBRODRUŽNOU CESTU.

Jsem ženou využívající svoji vnitřní energii a radost k prozáření života druhých. Jsem máma pěti dětí, bezbřehá romantička s duší dítěte. Jsem průvodkyní na cestě k hluboké vnitřní radosti skrze objevení průzračné a zurčící energie, kterou v sobě nosíš.  Můj příběh si přečti zde
Komentáře
 1. Iveta napsal:

  Přirozeností každého z nás je být v jednotě s láskou. Tam je náš domov a proto jsme na světě. Pokud srdce touto láskou přetéká, vznikají ty nejkrásnější a nejplodnejší věci, kterých je člověk schopen. Jedním z nich je bezpochyby i tento Liduščin počin.
  Přeji všem, kdo si dovolí se nakazit jejím pohledem na svět, aby se, na rozdíl od dnešní doby, neizolovali, ale infikovali co nejvíc lidí. Nechť je to požehnáním pro celý svět.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.